ÅNGERRÄTT, RETUR OCH BYTE

Avbeställning och ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra eller avbeställa din order fram till dess att paketet packats hos Sportkost. Ändring och avbeställning kan göras efter kontakt med Sportkosts kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras. Du kan kontakta kundtjänst på: info@sportkost.se

Outlöst försändelse

Liggetid på serviceställe förändras fr.o.m 2021-01-01 från 14 dagar till 7 dagar inom Sverige. För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Sportkost debiteras en avgift om f.n. 250 kr inklusive moms för att täcka Sportkosts omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Ångerrätt

Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte då försegling/plombering brutits. Varan måste vara i väsentligen obrukat/oförändrat skick, för att kunna returneras. Kläder får självklart provas. Produkten måste returneras i produktens orginalförpackning. Underkläder samt intimprodukter bytes ej av hygieniska själ.

Återbetalning

Sportkost återbetalar hela beloppet inklusive frakt när vi mottagit din retur. Om du handlat på faktura, betalar du in hela fakturabeloppet för att slippa påminnelseavgift. Vi återbetalar sedan när vi erhållit den returnerade produkten. Återbetalning sker inom 30 dagar från att du ångrat köpet.

Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras till oss så snart som möjligt. Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Sportkost åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Vill du göra en reklamation kontaktar du Sportkosts kundtjänst: info@sportkost.se och anger skäl, varpå vi skickar dig en retursedel som du kan använda för att återsända varan.

Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Sportkost kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, därför är det viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt.

Vi ersätter dig hela beloppet du betalat, inklusive returfrakt, vid godkänd reklamation. Om varan efter test bedöms felfri returneras försändelsen på begäran.